Kinesiolog


Kinesiologi och manuell muskeltestning är en del av alternativmedicinen och naturläkekonsten. Kinesiologi är modern västerländsk fysiologi-, anatomi- och rörelselära som på ett unikt och ovanligt sätt kombineras med urgamla kinesiska akupunkturlagar och österländsk kunskap om människans inre och yttre energisystem. Genom att testa spänningen i en muskel kan man relativt snabbt få en bild av var blockeringarna finns.

Användningsområde: Några exempel på problem som blivit bättre med kinesiologi:

  • Ont i huvud, nacke, axlar, armar, händer, höfter, knän, fötter.
  • Matsmältningsbesvär, allergier eller överkänslighet mot födoämnen, elektromagnetiska fält, tungmetaller, pollen, kemikalier eller olika djur.
  • Funktionella störningar/besvär i alla de inre organen eller i hela hormonsystemet.
  • Sömnproblem, fobier, beroenden/missbruk, depressioner.
  • Läs- och skrivsvårigheter (dyslexi), inlärningsbesvär.
  • Prestationshöjning för idrottare inom alla typer av sporter.


Mer om kinesiologi

Kinesiologi är en metod att kommunicera med en annan persons nervsystem genom att testa spänningen i musklerna. Kinesiologen använder sig av så kallad manuell muskeltestning för att hitta obalanser, spänningar och blockeringar i kroppen. Terapeuten gör därefter olika behandlingar och balanseringar av nerv- och energisystemet, för att slutligen testa musklerna igen och bekräfta att det skett en förändring. Kinesiologins grundtanke är att all stress, obalanser och blockeringar (vilka senare leder fram till olika typer av sjukdomar hos människan) kan spåras genom att testa muskelspänningen. Man har funnit att alla muskler i kroppen är kopplade till olika inre organ, endokrina körtlar, akupunkturmeridianer, vitaminer, mineraler och andra delar av kroppens nerv- och energisystem.

Historik: Ordet "Kinesiologi" kommer från grekiskan och betyder "rörelse-lära" (kinesis och logos). Den moderna tillämpade kinesiologin ("applied kinesiology") började utvecklades av George Goodheart, Doctor of Chiropractic, tillsammans med en grupp amerikanska kiropraktorer under slutet av 1960-talet

Forskning: Idag pågår en intensiv forskning och utveckling av nya tekniker och metoder inom ett 40-tal olika grenar av kinesiologin.

Källa: Mac Pompeius Wolontis