Shiatsuterapeut

Shiatsu både förebygger och läker.  Shiatsu ökar kroppens självläkande förmåga och förebygger sjukdomar. Ökad kroppsmedvetenhet, större välbefinnande, självinsikt och mental stabilitet är också vanliga effekter.

 

Mjuk och dynamisk behandling.  Behandlingen utförs traditionellt på en mjuk madrass på golvet men kan även utföras sittande eller på massagebänk. Klienten, som bör ha mjuk och ledig klädsel, kan ligga på rygg, sida eller mage. Med tryck, sträckningar och mjuka justeringar arbetar terapeuten i ett dynamiskt flöde. Genom denna mjuka beröring, värme och omsorg, får klienten en påminnelse om hur det är att kännas hel och att ”bara vara”. Effekten blir gradvis djupare vid regelbundna behandlingar.

 

Kroppens naturliga rytm. Enligt det österländska synsättet på hälsa mår vi bra om kroppens energier rör sig fritt i sin egen rytm. Under en shiatsubehandling stimuleras energierna på olika sätt, samtidigt som kroppen slappnar av. I detta tillstånd har vi möjlighet att hitta vår egen balans.

 

Användningsområden. Shiatsuterapeuter arbetar inom flera tillämpningsområden, såsom hälsofrämjande, wellness, friskvård, coaching, stresshantering och som kompletterande behandling.

 

Bakgrund

Shiatsu – en ung gren på ett gammalt träd

Shiatsu bygger på den japanska massagen anma, som har djupa rötter i det österländska tänkandet. Under de senaste tusen åren har anma kompletterats med kinesiska medicinkunskaper och kunskap från skolmedicin, och på så sätt utvecklades en ny behandlingsmetod som i början av 1900-talet fick namnet shiatsu. Ordet shiatsu betyder fingertryck.

 

Internationellt

Det Europeiska Shiatsu Förbundet (ESF – European Shiatsu Federation) är en organisation som sammankallar nationella shiatsuföreningar över hela Europa.

ESF är medlem i Europeiska föreningen för komplementär- och alternativmedicin (EFCAM – the European Federation for Complementary and Alternative medicine) samt Europeiska folkhälsoalliansen (EPHA – the European Public Health Alliance).

I vissa länder inom EU är förutsättningarna för att praktisera shiatsu begränsade medan i andra länder är det friare, som till exempel i Sverige, England och Irland, där man har rätt att utöva alternativa terapiformer under vissa former. I Österrike och Frankrike har man ett skyddat yrke och i Schweiz är shiatsu en erkänd yrkeskategori inom sjukvårdssystemet och utbildningarna studiemedelsberättigade. Skillnaderna är alltså stora inom Europa och ESF arbetar för att  jämna ut skillnaderna.

Medlemsländer

Belgien – Belgische Shiatsu Federatie
Grekland – Hellenic Shiatsu Society
Irland – Shiatsu Society of Ireland
Italien – Coordinamento Operatori Shiatsu
Spanien – Association Profesionales de Shiatsu
Tjeckien – Czech Shiatsu Association
Ungern - Magyar Shiatsu Társaság
Österrike – Osterreichischer Dachverband für Shiatsu

Utveckling av läroplan

Ett annat pågående projekt i ESF handlar om att utarbeta riktlinjer för en ny läroplan som bygger på EQF, European Qualifications Framework, som är EU:s verktyg för att säkerställa och utjämna yrkeskompetens över nationella gränser. Arbetet är ett led i att skapa förutsättningar för att shiatsuutövare inom Europa ska ha möjlighet att praktisera fritt och vinna erkännade för vår profession. Detta är ett arbete som täcker flera olika plan och berör både politik, forskning, folkbildning och samarbete inom Europa.

 

Forskning 

Forskningen om shiatsu är begränsad men det har tillkommit utökad forskning på senare år.
För att få större officiell acceptans för metoden och påvisa dess effektivitet genomförde ESF ett forskningsprojekt som sträcker sig över hela Europa.

I en observationsstudie baserat på 948 klienter som mottagit shiatsu från 85 shiatsuterapeuter i tre länder (Österrike, Spanien och Storbritannien), kom man fram till att metoden kan vara till nytta för att upprätthålla och förbättra hälsan (Long, 2008).

Här kan du läsa rapporten

Klienter och terapeuter upplever generella positiva effekter, till exempel förbättring av symtom, avslappning, bättre sömn, samt bättre kroppshållning och rörlighet (Long & Macay 2003, Cheesman, Christian & Creswell 2001).

Även om mindre kliniska prövningsstudier visar liknande lovande resultat, så visar en systematisk genomgång av nio studier att det för närvarande finns otillräckliga bevis på shiatsuns effekter för något specifikt hälsotillstånd eller symtom (Robinson, Lorenc & Liao 2011).

Man har även studerat negativa reaktioner och få biverkningar påträffades, vilket indikerar att shiatsu är en säker terapi (Long, Esmonde & Connolly 2009).


Studier 


Cheesman, S., Christian, R., & Cresswell, J. (2001). Exploring the value of shiatsu in palliative care day services. International Journal of Palliative Nursing, 7(5), 234-239.


Long, A. F. (2008). The effectiveness of shiatsu: findings from a cross-European, prospective observational study. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 14(8), 921-930.


Long, A. F., Esmonde, L., & Connolly, S. (2009). A typology of negative responses: A case study of shiatsu. Complementary Therapies in Medicine, 17(3), 168-175.


Long, A. F., & Mackay, H. C. (2003). The effects of shiatsu: findings from a two-country exploratory study. The Journal of Alternative & Complementary Medicine, 9(4), 539-547.


Robinson, N., Lorenc, A., & Liao, X. (2011). The evidence for Shiatsu: a systematic review of Shiatsu and acupressure. BMC Complementary and Alternative Medicine, 11(1), 88.

Mer om shiatsu och forskning på Facebook

https://www.facebook.com/ESF-European-Shiatsu-Federation-298750456802166/